top of page

אישור הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת נחתם בין הורים לילד שבא אל העולם, ובניגוד למה שנהוג לחשוב הם יכולים להיות גם נשואים. יחד עם זאת, הסכמים אלו יותר נפוצים במקרים של ידועים בציבור ובמקרים בהם ההורים אינם מתכוונים לנהל משק בית משותפת במובן הרגיל של המילה, למשל חברי קהילת הלהט"ב, במקרים של אם פונדקאית, ועוד.

 

יש להדגיש כי בהורות משותפת טובת הילד היא זו שצריכה לעמוד לנגד עינכם. כמובן, טובת הילד איננה נפרדת מטובתכם ובהחלט קשורה בה בקשר שלא יינתק. ואולם, תמיד תהיה טובת הילד השיקול המכריע. כמו כן, בניגוד לנהוג לחשוב אין צורך בקבלת אישור הסכם הורות משותפת בבית המשפט, אולם קיים יתרון משמעותי בהשגתו של אישור כזה. אמנם מעת שאתם חותמים על המסמך תצטרכו לעמוד בהתחייבויות האמורות בו, ובמידה שהדברים יתגלגלו (חלילה) לפתחו של בית המשפט בשלב מאוחר יותר – המסמך שעליו חתמתם ישמש לצורך קבלת החלטה. ואולם אישור הסכם הורות משותפת בבית משפט לענייני משפחה מקנה לו תוקף חזק יותר ולכן הדבר מומלץ.

 

יש להדגיש כי בהורות משותפת טובת הילד היא זו שצריכה לעמוד לנגד עינכם. כמובן, טובת הילד איננה נפרדת מטובתכם ובהחלט קשורה בה בקשר שלא יינתק. ואולם, תמיד תהיה טובת הילד השיקול המכריע. כמו כן, בניגוד לנהוג לחשוב אין צורך בקבלת אישור הסכם הורות משותפת בבית המשפט, אולם קיים יתרון משמעותי בהשגתו של אישור כזה. אמנם מעת שאתם חותמים על המסמך תצטרכו לעמוד בהתחייבויות האמורות בו, ובמידה שהדברים יתגלגלו (חלילה) לפתחו של בית המשפט בשלב מאוחר יותר – המסמך שעליו חתמתם ישמש לצורך קבלת החלטה. ואולם אישור הסכם הורות משותפת בבית משפט לענייני משפחה מקנה לו תוקף חזק יותר ולכן הדבר מומלץ.

 

הורות משותפת וגירושין

הסכם הורות משותפת יכול להיחתם כאמור גם על ידי בני זוג נשואים, אם כי הדבר אינו נפוץ. עקב דמיון בין המושגים ישנו לעיתים בלבול בין המונח "הורות משותפת" ובין המונח "משמורת משותפת". אכן, חתימה על הסכם גירושין הכולל גם התחייבות למשמורת משותפת מזכיר בסעיפיו השונים את אלו של הורות משותפת. ואולם, כאן מדובר על הסכם הנחתם בין זוגות שמתגרשים ואילו הסכם הורות משותפת נחתם בין זוגות שאף לא נישאו בדרך כלל. יחד עם זאת, במידה שבני זוג נשואים חתמו על הסכם הורות משותפת והגיעו למצב המצער של גירושין, הרי שבית המשפט עשוי בהחלט להתחשב בהסכם שחתמו עליו עם הולדת הילד. בכל מקרה, יש להדגיש שבמצב בו יגיע אל בית המשפט סכסוך הנוגע לגידול הילדים, לזמני השהות איתם, לדמי המזונות, למשמורת וכן הלאה – השיקול המכריע שעומד מעל כל השאר הוא טובת הילד.

 

לפרטים נוספים בנושא ולקבלת ייעוץ פנו אל הצוות המקצועי שלנו בטלפון 050-5554464

bottom of page