top of page

הורות משותפת עם גיי 

הסכם הורות משותפת לחד מיניים משמעו שאתם מעלים על הכתב את התנאים שבהם תרצו לגדל את הילד, לרבות המחויבויות והזכויות השונות שלכם. מדובר בהסכם חשוב שיש להתייחס אליו ברצינות הראויה וכדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע לפני שאתם חותמים עליו.

 

נכון שאין זה הדבר הנוח או הנעים ביותר, לחתום על חוזה המסדיר את גידולו של ילד שעתיד לצמוח בכוחם של האהבה וההשקעה שלכם. ואולם, מכיוון שתחום ילדים של להט"בים אינו מוסדר כראוי בחוק, יש להתגייס ולהסדיר את הצדדים בצורה נכונה, מפורטת ומסודרת, אשר תעזור לכם לגדל את הילד ללא דאגות ומחלוקות מיותרות.

 

למה חשוב לשים לב בהסכם הורות משותפת עם גיי?

הסכם הורות משותפת עם גיי צריך לכלול שורה ארוכה של מרכיבים. כך לדוגמא, יש לטפל בכל נושא המשמורת, הסדרי הראייה, דמי המזונות, דרכי החינוך ומוסדות החינוך, ואמצעים שונים שבאמצעותם תפתרו מחלוקות עתידיות.

 

בתוך כך כדאי לרדת אל הפרטים שנראים לכם ולעורך הדין המלווה אתכם יותר חשובים. כך למשל, יש להתייחס אל אופי ותכיפות הקשרים של הילד עם המשפחה המורחבת שלכם, האם יש משמורת משותפת או שאחד הצדדים יקבל את המשמורת ובאילו ימים יראה אותו השני, מהי האחריות של כל אחד, כיצד יתחלקו ביניכם ההוצאות. כמו כן ראוי לסכם לגבי האם ניתן להוציא את הילד לחו"ל וכיצד הדבר ייעשה, מה יהיה אזור המגורים ומה קורה אם מישהו רוצה לעבור, האם הילד ילך לגן אנתרופוסופי, לבית ספר דמוקרטי וכן הלאה.

 

יש לציין כי שכאשר תביאו את ההסכם לאישורו של בית המשפט, סביר מאוד להניח שהשופט או השופטת יאשרו אותו כלשונו. יחד עם זאת, בית המשפט אינו מחויב לאשר את ההסכם ועלול לפסוק דין שונה לגביו במידה שהתרשמותו היא שנפגעת בצורה כזו או אחרת טובתו של הילד.

 

מקרים אלו נדירים אולם כדי להימנע מהם עדיף להיעזר בסיוע מקצועי. מעבר לכך יש לזכור כי אישור בית המשפט של הורות משותפת עם גיי איננה סוף פסוק. כלומר, במידה שבעתיד יהיו שינויים מהותיים, למשל במצב הכלכלי של אחד משניכם, ניתן יהיה לפנות אל בית המשפט ולשכנע אותו כי לאור הנסיבות ישנה הצדקה לשנות את ההסכם.

 

לפרטים נוספים בנושא ולקבלת ייעוץ פנו אל הצוות המקצועי שלנו בטלפון 050-5554464

bottom of page