top of page

הורות משותפת לטובת הילד

הורות משותפת ללא נישואין היא צעד שרבים מהססים לעשות בהיותו מודל משפחתי שאיננו נפוץ ומוכר. אכן, בכל הורות לילד חדש יש מידה מסוימת של חוסר ודאות, ובוודאי כאשר בוחרים לעשות זאת עם שותף שאינו בן הזוג שלכם. יחד עם זאת, מי שמבצע את התהליך באופן מסודר, מאורגן ומושכל מגלה כי מדובר בדרך חיים שיש לה יתרונות רבים והיא בהחלט לטובת הילד.

 

שאלת הילד בהורות המשותפת

מכיוון שמדובר בהחלטה בלתי שגרתית, אתגרים שונים ובראשם גידול הילד נראים מורכבים יותר ובלי מענה "מוכן מראש". יחד עם זאת, חשוב לזכור שדווקא בתהליך של הורות משותפת ללא נישואין נתכנסתם למטרה אחת ברורה: להביא ילד לעולם. במילים אחרות, כל האנרגיות, התקוות, החששות והרצונות מופנים אליו, וזוהי לכל הפחות התחלה טובה מבחינתו. למעשה, במחקרים השוואתיים שנערכו על מודל זה ומודל הנישואין הרגיל, אין ממצאים המראים כי ילדי הורות משותפת מקבלים סביבה פחות איכותית. כפי שבהורות "רגילה" מושפע שלום הילד בעיקר מאושרם של הסובבים אותו, משיתוף הפעולה ביניהם ומאהבתם אליו – כך גם בהורות משותפת.

 

מבטיחים את שלום הילד - הורות משותפת טובת הילד

אם אנו בודקים את הנושא של הורות משותפת לטובת הילד, רואים כי זוהי נקודת המוצא הבסיסית לכל הדיונים. במסלול שאנו מציעים יהיה לכם את כל הזמן הדרוש כדי להכיר את השותפים הפוטנציאליים על הגישות החינוכיות שלהם, תפיסות העולם, היכולות הכלכליות וכן הלאה. יהיה לכם את הזמן להתקדם עם מי שנראה מתאים, להגיע להסכמות, לבאר מחלוקות ולהעלות את כל הפרטים על הכתב בחוזה מפורט בליווי עורך דין.

 

ניסיונם של אנשי המקצוע המלווים אתכם, ושל עורך הדין בכלל, מסייעים לייצר את המודל הנכון ביותר, התומך והיציב עבור הילד, עם היערכות נכונה מראש והקטנת הסיכוי לחיכוכים בהמשך. בין אם מדובר במספר הפעמים בשבוע שהילד נמצא אצלכם, בסוג המוסדות החינוכיים בהם ילמד וכדומה – הדברים נכתבים בפירוש בחוזה. יתרה מכך, טובת הילד היא שעומדת לנגד עיני אנשי המקצוע שלנו ושל בית המשפט, ולמעשה מדובר בקבוצת אנשים (שבראשה אתם), המסייעת ליצור מסגרת בטוחה, מוגנת וברורה לילד. אין אנו אומרים שגידול הילד לא יהיה מלווה באתגרים ומכשולים, כמו שקורה בכל משפחה, אולם כאן מנסים לכל הפחות ליצור מראש את התנאים המיטביים תוך מתן פתרונות והסכמות על היבטים שונים של גידולו.

 

לפרטים נוספים בנושא ולקבלת ייעוץ אודות הורות משותפת לטובת הילד, פנו אל המלווים שלנו בטלפון 050-5554464

bottom of page